Intranet
fleksible XML baserede registreringssystemer
brugervenlig indsamling og deling af data
pålidelige værktøjer i sundhedssektoren
forside
løsninger
dataindsamling
kunder
om os
kontakt
Velkommen  

PlejeNet og LogbogNet

Dansk Telemedicin er blevet godkendt som SKI leverandør med systemerne PlejeNet og LogbogNet.

PlejeNet dækker bl.a, sår, dermatologi, cancer, graviditet, dialyse, geriatri, astma, allergi og stomi. Målet for anvendelsen af PlejeNet er at forbedre diagnose og behandling. Med plejeNet kan hospitalerne udvide sine eksisterende patientjournalsystemer med nye tværgående og telemedicinske funktioner. PlejeNet er tilknyttet Sundhedsdatanettet.

LogbogNet håndterer både formelle obligatoriske kompetencer og individuelt opstillede valgfrie kompetencer.

Ud over de Lægelige Uddannelsessekretariater bruges LogbogNet på en række af landets hospitaler. Systemet opfylder endvidere mange af de krav en akkreditering stiller til monitorering og synliggørelse af kompetencerne i organisationen. LogbogNet har været i drift i siden 2004.

Dansk Telemedicin A/S er ansvarlig for al drift, hosting, datalagring og videreudvikling af begge systemer.

Dansk Telemedicin A/S

Patienten har krav på den bedste behandling. Dette har i mange årtier været vejledende for sundhedsvæsenet generelt, ikke mindst i dag. Men kvalitet koster penge, og det er vigtig at ressourcerne udnyttes optimalt. 

Dansk Telemedicin har specialiseret sig i at udvikle programmer som muliggør en effektiv håndtering af de mange forskellige former for data som udgør beslutningsgrundlaget for alle der har med patienter at gøre. 

Relevante statistiske værktøjer vil kunne afsløre hvor og hvordan man kan sætte ind for at optimere allokation af ressourcer. Man sættes i stand til at måle effekten af indsatsen, og forbedre beslutningsgrundlaget for fremtidige dispositioner.

Løsninger tilpasset skiftende behov

Dansk Telemedicin har i mange år udviklet værktøjer til aktører indenfor sundhedssektoren. De mange specialopgaver øger behovet for de helt rigtige hjælpemidler til registrering, kommunikation og systematisering af data relateret til patientbehandling. Vi sætter en ære i at samarbejde med brugerne, og altid beholde patienten i centrum.

Den personlige betjening og vejledning, der altid følger vores systemer, hjælper os til hele tiden at have fingeren på pulsen, og gør os i stand til at tilpasse vores systemer løbende. 

Nye problemstillinger kræver ofte hurtigt nye løsninger. Alle vore programmer er designet netop med dette for øje.
  Dansk Telemedicin A/S | Robert Jacobsens Vej 68, 2300 København S | +45 49252565 | info@telemed.dk